WomansSign

BİZ KİMİZ

Project North 44, Toronto’da bir grup gönüllünün, Kanada’ya yerleşmiş Türkiyeli kadınlara istihdam, haklar ve uyum sağlama konularında yardımcı olmak amacıyla kurduğu bir girişimdir. Project North 44, bu doğrultuda çeşitli kamu kuruluşları ve STK’larla işbirliği yaparak toplumsal sanat çalışmaları, beceri ve gelişim kursları, bilgilendirici seminerler, açık oturumlar ve sosyal toplantılar düzenler.

Bu çalışmalar ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır.

AMACIMIZ

Türkiyeli göçmen ve mülteci kadınlara ihtiyaçları yönünde anadilde servis imkanları yaratma, onları Kanada’daki yasal ve toplumsal haklarından haberdar etme, devlet veya sivil/ toplumsal organizyanlarla bağlantıya geçmelerini sağlamak.

Genelde kadınların, özelde Türkiyeli kadınların, şiddet ve benzeri sorunlarıyla ilgili profesyonel kurum ve kuruluşlardan destek ve bilgi almalarına yardımcı olmak.

Eğitim ve iş olanakları açısından farklı konumlarda bulunan kadınlar arasındaki paylaşımı ve dayanışmayı güçlendirmek.

Kadınların özgüvenlerini pekiştirici ve daha üretken hale gelmelerini sağlayıcı bir ortam oluşturmak.